katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

Jak każdego roku w naszej społeczności szkolnej staraliśmy się w przeddzień Dnia Niepodległości
uczcić pamięć tych, którzy walczyli o niepodległość Polski.
Tego dnia: uczniowie przyszli na zajęcia ubrani na galowo;
szkoła przystrojona została w symbole i kolory niepodległościowe;
w czasie modlitwy porannej szczególnie polecaliśmy tych,
którzy polegli za wolność kraju oraz za naszą Ojczyznę, prosząc o pokój.
Kulminacyjnym momentem 10 listopada było przedstawienie przygotowane przez uczniów
z klasy 8a oraz koła wokalnego pod kierunkiem pani Anny Szybanow.
W czasie występu słowno-muzycznego –  zatytułowanego 11 LISTOPADA ŚPIEWAMY DLA POLSKI
wprowadzeni zostaliśmy w czasy zrywów narodowo-wyzwoleńczych.