katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

UDZIAŁ W WOJEWÓDZKICH OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W Olsztynie 11 listopada 2021 r. odbyły się Wojewódzkie
obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wzięli w niej udział także przedstawiciele społeczności
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie.
Uczniowie XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Olsztynie
reprezentowali Zespół z pocztem sztandarowym,
natomiast delegaci Rady Pedagogicznej i Organu Prowadzącego z wiązanką okolicznościową,
którą złożyli na Placu Solidarności przy pomniku Wolności Ojczyzny.