katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Nasz udział w akcji SZKOŁA PAMIĘTA 2021

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olszynie wzięła udział
w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta 2021”.
Przebiega ona w miesiącach wrzesień – listopad
i w ostatnim miesiącu nawiązuje do polskiej tradycji pamięci o wszystkich zmarłych.
To czas, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich,
jak i tych, którzy zapisali się w historii naszego narodu.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi
na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności,
szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W ramach włączenia się w akcję „Szkoła pamięta 2021”
uczniowie wraz z gronem pedagogicznym podjęli następujące inicjatywy:
 • Wykonanie gazetek patriotycznych, związanych z kolejnymi rocznicami historycznymi:
  wybuch II wojny światowej (z zaakcentowaniem postaci prezydenta Warszawy,
  Stefana Starzyńskiego oraz generała Franciszka Kleeberga);
  agresja Związku Sowieckiego na Polskę, Odzyskanie Niepodległości.
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnych i dekoracji
  z okazji Narodowego Dnia Niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem postaci,
  które odegrały istotną rolę w odzyskaniu niepodległości nie tylko w wymiarze ogólnopolskim,
  ale też środowisku lokalnym czy rodzinnym.
 • Nawiązanie współpracy z Muzeum Nowoczesności w Olsztynie
  i propagowanie historii tych, którzy tworzyli historię Warmii i Mazur.
 • Zorganizowanie spotkania z Panią Joanną Anders, krewną Generała Andersa.
 • Udział w lekcjach muzealnych
 • Zorganizowanie wycieczek w miejsca pamięci narodowej,
  np.: Śladami Kard. Stefana Wyszyńskiego w Laskach,
  Muzeum II wojny światowej, Muzeum Morskie,
  Statki Sołdek i Dar Pomorza.