katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Uczniowie w Muzeum Pamięci Sybiru

Grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w autokarowej wycieczce do Białegostoku
wraz członkami Olsztyńskiego Związku Sybiraków (9.09.2022r.).
Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Pamięci Sybiru – miejsca upamiętniającego
dziejową martyrologię Polaków wysłanych w głąb Rosji od XVIII wieku po 1956 rok.
Jako 5. osobowa delegacja reprezentowaliśmy naszą szkołę,
która od niedawna należy do Klubu Sybiraków.
Wraz 4 innymi szkołami odwiedziliśmy również Sanktuarium
w Świętej Wodzie i złożyliśmy znicze w miejscu pamięci ofiar Sybiru.
Dziękujemy organizatorom za przecudną atmosferę podczas wycieczki,
za żywą historię przekazaną nam – młodszym pokoleniom.
Dzięki wielkie naszej szkolnej delegacji za motywację (zbiórka 05.50 🙂 )
i przygotowanie się do wyjazdu. Dziękujemy również rodzicom
za zaangażowanie, dowóz oraz odbiór dzieci z wycieczki.
Poniżej krótka fotorelacja z wycieczki.
Katarzyna Kubacz, Paweł Kotarski