katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Spotkanie z Misjonarzem Świętej Rodziny

 
Uczniowie naszej szkoły w ramach Misji Parafialnych w parafii Chrystusa
Odkupiciela Człowieka mieli okazję spotkać się 1
6 września 2022 r.
z Ojcem Joachimem MSF – Misjonarzem Świętej Rodziny.
Ojciec przybliżył nam swoją pracę misyjną na Madagaskarze,
jak również opowiedział o swoim powołaniu.
Z wielką radością i otwartością mówił nam o Świętej Rodzinie,
która jest również patronem zgromadzenia w którym jest o. Joachim.
Dał nam cenne wskazówki, jak naśladować Ją w codziennym życiu – przede
wszystkim mamy nieść innym radość, gdyż chrześcijanin to człowiek radosny.
Ze swoim charyzmatem i humorem porwał społeczność szkolną do wspólnego
śpiewania piosenki “Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał”.
Życzył nam wszystkim spotkania w Niebie 🙂