katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Dziękujemy Bogu za owocny rok szk. 2021/2022

Jak zawsze coś się zaczyna i kończy – 24 czerwca 2022 r.
uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022.
Najważniejszym punktem tego dnia była Msza święta
pod przewodnictwem ks. Bpa Janusza Ostrowskiego,
w czasie której społeczność Katolickiego Zespołu Edukacyjnego
im. Świętej Rodziny w Olsztynie przekazała
parafii
p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka
Ikonę Świętej Rodzin.
Nasz dar – to symbol
wdzięczności Bogu za Jego
błogosławieństwo i opiekę nad całą społecznością szkolną
oraz Proboszczowi
parafii – ks. prał. Andrzejowi Plucie – za przyjęcie
szkoły
25 lat temu i nieustanną troskę o jej rozwój.
Po uroczystej Mszy świętej uczniowie rozeszli się do swoich klas,
gdzie odebrali świadectwa, pochwały, dyplomy, nagrody…
Natomiast klasy ósme wraz z rodzicami i wychowawcami
udali się do oratorium, aby po raz ostatni w takim składzie
podziękować sobie nawzajem za współpracę
i powspominać osiem lat wspólnego bycia razem.