katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Szkolny Dzień Sportu

W związku z upowszechnianiem aktywnego trybu
życia i troski o zdrowie uczniów, w Katolickiej
Szkole Podstawowej odbyły się Szkolne Dni
Sportu – w kl. 1-3 (29 maja 2023 r.) oraz w kl. 4-7
(30 maja 2023 r.). Dzieci i młodzież uczestniczyła
w różnego rodzaju konkurencjach sportowych;
rywalizacja odbywała się zarówno w ramach
konkurencji klasowych, jak i indywidualnych.
Było wiele ruchu, możliwości wykazania się
umiejętnościami, a przede wszystkim duuużo dobrej zabawy.