katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Jesteśmy w “ZŁOTEJ DZIESIĄTCE” konkursów przedmiotowych 2022/2023

 

Zakwalifikowaliśmy się do “ZŁOTEJ DZIESIĄTKI”
w ramach prestiżowego rankingu najlepszych szkół
podstawowych z całego województwa, mających
największą liczbę laureatów w kuratoryjnych
konkursach przedmiotowych
.
Z tego tytułu otrzymaliśmy pisemne gratulacje
od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, p. Artura
Chojeckiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty, p. Krzysztofa Marka Nowackiego.
Kierujemy serdeczne gratulacje do młodzieży biorącej
udział w konkursach, jak i do nauczycieli i rodziców
za ich zaangażowanie w przygotowanie uczniów.