katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022

Minął już czas największego zagrożenia wirusowego
i z wielką radością spotkaliśmy się w dniach 23-25 marca
na szkolnych rekolekcjach wielkopostnych, które odbyły się w
kościele parafialnym Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.
Poprowadził je ks. Kamil Wyszyński wraz z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Specjalnym gościem spotkań rekolekcyjnych był bł. Karol Acutis,
który “przybył” w swoim obrazie i relikwiach.
To jego życie i przemyślenia stanowiły podstawę
refleksji wielkoposnych uczniów.