katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ŚWIĄTECZNA POMOC POLAKOM NA KRESACH

Szkole Koło Caritas naszej szkoły pod opieką p. Aleksandry Stankiewicz
włączyło się do zbiórki żywności, słodyczy i środków chemicznych,
które na Święta Bożego Narodzenia przekazane zostaną Polakom mieszkającym na Kresach.

Zgromadzone dary trafią do mieszkańców Starych Trok k. Wilna 18 grudnia 2021r.

Wszystkie zostało przekazane do głównego organizatora – Parafii Miłosierdzia Bożego w Olsztynie.
Poniżej przywołujemy podziękowania i życzenia od ks. Jarosława Dobrzenieckiego
– głównego koordynatora akcji ŚWIĄTECZNA POMOC POLAKOM NA KRESACH:

„Święta Bożego Narodzenia, to czas miłości, pokoju i bliskości.
Właśnie tę bliskość ofiarowaliście, pamiętając o Polakach
mieszkających na Kresach. Przekazane przez Was słodycze i żywność.
Życzymy Wam, by Chrystus Nowonarodzony przyniósł tyle miłości,
radości i pokoju, ile okazaliście w przekazanych darach.
Niech Betlejemska Noc rozpromieni Wasze serca na cały kolejny rok”.