katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

– Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
Rodzicom, Uczniom i Pracownikom –

 

Życzymy, aby czas wspominania
przyjścia Boga na świat w ciele
oraz cały nadchodzący Rok 2022
przepełnione były w naszej codzienności radością,
nadzieją i uwielbieniem.

Wszak narodził się w Świętym Dziecku Bóg;
kochający każdego z nas bez granic;
dający odpuszczenie grzechów oraz łaskę życia
w łączności z Nim na ziemi i w wieczności.

* Dyrekcja i Ksiądz Duszpasterz
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny
* Stowarzyszenie Świętej Rodziny