katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Św. Dominik Savio – drogowskazem świętości od dziecka

W ramach godziny formacyjnej uczniów
(24 maja 2024 r.) dzieci z kl. IIb przedstawiły
swojego patrona – św. Dominika Savio.
Ukazały, że już jako dziecko był on w bliskiej
relacji z Panem Bogiem, co promieniowało
dobrocią i miłością kierowaną do ludzi
i troską o ich dusze.
Dzieci przygotowały przedstawienie
pod kierunkiem pań Elżbiety Józefowicz
i Marzeny Gołębiewskiej.