katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Bł Róża Czacka – zaskarbiła nasze serca

Na godzinie formacyjnej uczniów 17 maja 2024 r.
dzieci z klasy IIIb zaprezentowały społeczności
szkolnej swoją patronkę – bł. Różę Czacką.
Przypomniały, że chociaż pochodziła z zamożnej
rodziny, to poświęciła się działaniom na rzecz ubogich,
pomagając prostytutkom w odnowie ich życia,
bezrobotnym w zdobyciu zawodu, a niewidomym
w nauce i znalezieniu pracy.