katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

KLASA 6A PRZYBLIŻYŁA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ SWOJĄ PATRONKĘ

Dnia 26.11.2021 r. odbyło się w naszej szkole, w formie on-line,
przedstawienie poświęcone patronce klasy VIa, św. Siostrze Faustynie Kowalskiej.
Miało ono dla uczniów klasy VIa szczególny charakter, ponieważ w tym roku,
każdy z nich chciał zaprezentować na przedstawieniu tę umiejętność, talent, dar,
który otrzymał od Boga i w ten sposób uczcić swoją patronkę.
Uczniowie pięknie śpiewający – wzruszyli nas wspaniałym
wykonaniem „Hymnu ku czci Miłosierdzia Bożego”.
Ci, którzy otrzymali dar pięknego czytania bądź tworzenia własnych tekstów
– zaprezentowali wiersze własnego autorstwa lub odczytali szczególnie piękne
i ważne dla nich fragmenty dzienniczka św. Siostry Faustyny.
Są też w klasie VIa uczniowie mający talent malarski – to ich prace, obrazy,
przedstawiające patronkę, stanowiły ważny element dekoracyjny spotkania.
Obraz olejny Świętej Siostry Faustyny autorstwa Pawła Hlebowicza
oraz szkic ołówkiem w wykonaniu Mai Michniewicz, również przedstawiający patronkę klasy VIa
– zostały uroczyście poświęcone przez ks. Eryka Sienkiewicza.
Od tej chwili będą towarzyszyły uczniom klasy VIa w ich dalszej edukacji
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

LINK DO PRZEDSTAWIENIA: https://liblink.pl/9qC6F2JJZm