katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Konkurs mitologiczny „O laur zwycięstwa”

Konkurs mitologiczny „O laur zwycięstwa”
15 marca 2023 r. w naszej szkole został zorganizowany
międzyszkolny konkurs mitologiczny dla uczniów klas VI.
Uczestniczyli w nim uczniowie z czterech szkół olsztyńskich.
Zadania konkursowe, przygotowane przez nasze panie
polonistki – Panią Martę Rutkowską oraz Panią Ewę Żurawlew,
były rozwiązywane w grupach czteroosobowych.
Liczyła się więc nie tylko wiedza, ale też umiejętność współpracy
w zespołach szkolnych, integracja i oczywiście dobra zabawa.
Zwycięzcami okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6,
czyli „nasi sąsiedzi”. Drugie miejsce zajęła drużyna
ze Szkoły nr 7, zaś trzecie – uczniowie ze Szkoły nr 18.
Dla zwycięzców wręczono nagrody w postaci bonów prezentowych do Książnicy Polskiej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu mitologicznego!