katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych 2022/2023

Sukcesy uczniów
w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
w r. szk. 2022/2023 

 
Jak co roku, uczniowie klas starszych brali udział
w przedmiotowych konkursach.
Wielu z nich przeszło do etapu wojewódzkiego
i zdobyło wysokie wyniki – mamy sześciu laureatów i ośmiu finalistów.

 

Konkurs z języka polskiego:
 1. Dziak Szymon – laureat
Nauczyciel przygotowujący: p. Marta Rutkowska

 

Konkurs z matematyki:
 1. Tarasiuk Dawid – laureat
Nauczyciel przygotowujący: p. Adrian Surażyński

 

Konkurs z biologii:
 1. Czubek Zuzanna – finalista
 2. Dłuski Bartłomiej – finalista
 3. Jurewicz Franciszek   –  finalista
 4. Ziętara Barbara – finalista
Nauczyciel przygotowujący: p. Bożena Nazarczuk

 

Konkurs z geografii:
 1. Dziak Szymon – laureat
 2. Puławska Agnieszka – finalista
Nauczyciel przygotowujący: p. Grażyna Stodolny

 

Konkurs z fizyki:
 1. Dłuski Bartłomiej – laureat
 2. Tarasiuk Dawid laureat
 3. Dornowski Mateusz finalista
 4. Maciejko Ignacy finalista
Nauczyciel przygotowujący: p. Piotr Witkowski

 

Konkurs z chemii:
 1. Tarasiuk Dawid – laureat
Nauczyciel przygotowujący: p. Beata Frąckiewicz

 

Konkurs z języka angielskiego:
 1. Meleszko Grażyna – finalista
Nauczyciel przygotowujący: p. Joanna Srokosz

 

Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom – gratulujemy!