katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Gościliśmy Mobilne Laboratoria Przyszłości

W ramach projektu Mobilne Laboratoria Przyszłości nasi uczniowie
wzięli udział (14.04.2023) w ciekawych warsztatach  organizowanych
przez Instytut Badań Edukacyjnych z Warszawy na zlecenie MEiN.
Mogli oni w praktycznym wymiarze doświadczyć przez zabawę:
– Jak można przy użyciu mikrokontrolerów skonstruować
elektryczne urządzenie do podlewania kwiatów?
– W jaki sposób i z czego można – przy użyciu odpowiednich
programów – tworzyć ciekawe rzeczy na drukarce 3D?