katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Wędrówka do Sanktuarium w Gietrzwałdzie

Jak każdego roku pod koniec września (23 września 2023 r.)
pielgrzymowaliśmy pieszo do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
Wędrowali nie tylko uczniowie i ich rodziny z Katolickiej Szkoły
Podstawowej im. Świętej Rodziny, ale także z Niepublicznego
Przedszkola i z Liceum Katolickiego – jako Katolicki Zespół
Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie.
W Gietrzwałdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy świętej,
podczas której powierzaliśmy Bogu przez Maryję całą społeczność
szkolną w roku szkolnym 2023/2024. Na zakończenie ks. Andrzej
Pluta (nasz duszpasterz)  poświęcił pierwszoklasistom tornistry z ich zawartością.