katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Pierwszego września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022.
Najpierw społeczność szkolna podzielona na dwie grupy (klasy I-III i klasy IV-VIII) uczestniczyła we Mszach świętych
celebrowanych przez naszych Duszpasterzy – ks. Andrzeja Plutę i ks. Eryka Sienkiewicza.
Oprawę liturgiczną przygotowało grono pedagogiczne, które zaangażowało się zarówno w czytanie Słowa Bożego i modlitwę wiernych,
jak również śpiew pieśni i psalmu.
Po Mszy świętej uczniowie rozeszli się do swoich klas,
gdzie wychowawcy wprowadzili ich w organizację nowego roku szkolnego.