katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

UDZIAŁ UCZNIÓW W INAUGURACJI KAMPANII „POLA NADZIEI”

Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie wzięli udział w uroczystej inauguracji akcji Caritas Archidiecezji Warmińskiej „Pola Nadziei”, które miało miejsce 4 października 2019 r. Uroczystość odbyła się w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Rozpoczęła się Mszą świętą, a zakończyła posadzeniem przed świątynią cebulek żonkili. – symbolu kampanii, symbolu nadziei, że hospicjum to także życie.

Przez cały rok wolontariusze chcą pomagać potrzebującym organizując zbiórki i kiermasze, kwestując i sadząc żonkile. Zebrane pieniądze w całości przeznaczone będą na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do opieki nad podopiecznymi Domowego Hospicjum.