katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Uczymy się elementów pierwszej pomocy medycznej

W czasie zajęć świetlicowych 20 stycznia 2023 r.
naszą szkołę odwiedziły harcerki z 7 Olsztyńskiej
Drużyny Harcerek “Szkwał”.
Poprowadziły one z dziećmi zabawy integracyjne i pląsy.
Głównym jednak celem ich wizyty było przeprowadzenie
warsztatów z elementami pierwszej pomocy.
Dzieci uczyły się w parach zakładania opatrunków.
Każdy miał okazję wykonać koledze opatrunek
na malowanej farbką ranie.
Była też okazja do zapoznania się z ciśnieniomierzem
i wykonania pomiaru ciśnienia.
Wizytę harcerki zakończyły quizem – Co powinno
znaleźć się w apteczce?