katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Trzecia dziecięca Złota Róża uroczyście złożyła przysięgę

W dniach 4 i 7 czerwca 2024 r. trzecia grupka dzieci
z naszej szkoły, tym razem z klas pierwszych,
uroczyście zobowiązała się, że w ramach
tzw. Złotej Róży, wchodzącej w skład apostolatu
kapłanów, będzie odmawiać dziesiątkę różnica
i podejmie wybrane przez siebie wyrzeczenia
w intencji świętości kapłanów.