katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Pomimo trwającej pandemii i związanych z nią ograniczeń, po raz kolejny mogliśmy we wspólnocie szkolnej
przeżywać wielkopostne rekolekcje (24-26 marca 2021 r.). Miały one oczywiście charakter zdalny,
ale Duch Święty – przekraczając wszelkie bariery – działał owocnie.
Pan Bóg – poprzez temat tegorocznych rozważań rekolekcyjnych
Z NIEWOLI DO WOLNOŚCI. ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE I RÓB TO, CO KOCHASZ – dotykał serc i sumień
zarówno najmniejszych, jak i młodzieży, ponieważ spotkania odbywały się w trzech kategoriach wiekowych
(klasy: 1-3, 4-6, 7-8). Ksiądz rekolekcjonista stosował różnorodne środki i formy przekazu, posiłkując się filmikami,
czytaniem i wizualizacją bajek, odgrywaniem scenek, konkretnymi pomocami, świadectwami zaproszonych gości,
odwoływaniem się do przykładów z codziennego życia. Dodatkowo uczniowie przeżyli w piątek Drogę Krzyżową.