katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

KONKURS NA WIELKANOCNĄ PALMĘ

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Konkursie na „Najładniejszą własnoręcznie zrobioną PALMĘ WIELKANOCNĄ” (do 31 marca 2021 r.). Jego celem było:
  • popularyzowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych,
  • edukacja w zakresie poznawania zwyczajów oraz symboli związanych z obrzędami ludowymi,
  • rozwijanie rodzinnej działalności artystycznej,
  • rozwijanie własnej wyobraźni.
Uczniowie uczestniczyli w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i 4-8. Podstawowym kryterium oceny pracy są walory artystyczne i estetyczne oraz rodzaj wykorzystanych materiałów. Rozstrzygniecie KONKURSU nastąpi po Świętach Wielkanocnych.
Dziękujemy wszystkim za nadesłane prace, które prezentujemy poniżej.
Organizatorzy konkursu: Krystyna Balukiewicz, Anna Szybanow, Agata Bednarczyk, Katarzyna Kubacz, Ks. Eryk Sienkiewicz.