katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ŚWIĘTO PATRONALNE KATOLICKIEGO ZESPOŁU EDUKACYJNEGO im. Świętej Rodziny

Po powrocie z ferii świątecznych obchodziliśmy uroczyście
Święto Patronalne placówek katolickich im. Świętej Rodziny
(5 stycznia 2023 r.). Przede wszystkim dziękowaliśmy Bogu
za dar naszego Patrona podczas Mszy Świętej, sprawowanej
pod przewodnictwem Abpa Józefa Górzyńskiego, Metropolitę
Warmińskiego. Po Eucharystii uczniowie kl. 2b i 5a przedstawili
jasełka, przypominając wszystkim, że Jezus był nie tylko
człowiekiem, ale przede wszystkim Bogiem.