katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Ślubowanie pierwszoklasistów

W piątkowy dzień (13 października 2023 r.) świętowaliśmy
w szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji
uczestniczyliśmy jako cała społeczność szkolna w uroczystej
Mszy świętej odprawionej przez naszych księży duszpasterzy.
Następnie dzieci z klas pierwszych złożyły ślubowanie i zostały
pasowane na uczniów. Na zakończenie uroczystości uczniowie
klasy VIII przypomnieli nam krótki rys ustanowienia i działania
Komisji Edukacji Narodowej. Nie zabrakło także życzeń i kwiatów
przekazanych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.