katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Reprezentacja szkoły po zawodach ogólnopolskich w Rawie Mazowieckiej w pokazowym meczu w szkole

Nasza drużyna z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny w Olsztynie zdobyła na zawodach ogólnopolskich XIV miejsce wśród 28 drużyn. Startowaliśmy dopiero drugi raz i jest to dla nas wielki sukces. Dziękujemy panu trenerowi Wiesławowi Dzięciołowi i pani Iwonie Jakubowskiej za trud przygotowania uczniów do tych zawodów oraz rodzicom za wszelką pomoc.