katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

POMAGAMY MIMO PANDEMII

POMAGAMY  MIMO  PANDEMII

Otrzymaliśmy podziękowanie z Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie.
Związane jest ono z przeprowadzoną w naszej szkole akcją RAZEM NA ŚWIĘTA 2020,
ogłoszoną przez MEiN. Miała ona na celu zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym
oraz budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.
Mimo pandemii nasza placówka włączyła się w inicjatywę przez zorganizowanie zbiórki
dla małych i starszych dzieci – podopiecznych wspomnianego na początku Ośrodka.
W jej ramach przekazaliśmy wiele potrzebnych rzeczy do codziennego funkcjonowania dzieci,
m.in.: szczoteczki i pasty do zębów, środki higieny, kosmetyki, środki chemiczne, art. spożywcze.
Organizatorami akcji byli nasi nauczyciele: Karolina Cudnik, Weronika Marszałek, Anna Jaworska, Piotr Kralewski.