katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Z okazji zbliżającej się UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH,
w piątek 29 października zorganizowany został DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
wśród dzieci klas I-III.
Uczniowie – radując się ze wszystkimi świętymi z przebywania w niebie – przebrali się za swoich patronów,
ulubionych świętych bądź aniołów. Przygotowali też krótkie opowieści o danym Świętym, Błogosławionym,
którego wybrali – co szczególnego zrobił, w czym możemy Go naśladować.