katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

AKCJA USZYJ I PODARUJ MISIA

Dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w konkursie „USZYJ I PODARUJ MISIA” zorganizowanym przez nauczycieli świetlicy ze Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie. Jego rozstrzygnięcie odbyło się na początku grudnia 2019 r. Najwyższą notę z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie uzyskała Wiktoria Skowera z klasy III a, która otrzymała wyróżnienie. Wykonane maskotki przekazane zostały małym pacjentom przebywającym w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dzieci z wielkim zaangażowaniem
i życzliwym sercem przygotowały piękne prace. Dziękujemy i gratulujemy otwartości na potrzeby innych wszystkim uczniom z naszej placówki, uczestniczącym w akcji. Byli to:

 • Wiktoria Skowera,
 • Judyta Mikołajczyk,
 • Róża Jaśkiewicz,
 • Tosia Mikołajczyk,
 • Ola Kotyrba,
 • Maja Podlewska,
 • Amelia Gwiazda,
 • Klara Jabłonowska,
 • Marcelina Stolarczyk,
 • Basia Lemańska,
 • Zuzia Bauman.

Za przeprowadzenie konkursu w naszej szkole odpowiedzialne były panie ze świetlicy: Aleksandra Ozygała i Anna Jaworska.