katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

 

PLAN   ZAJĘĆ   POZALEKCYJNYCH   W   ROKU   SZKOLNYM   2019/2020

SEMESTR DRUGI

KLASY I – III

 

PONIEDZIAŁEK

Szachy gr. początkująca 11:50 – 12:35 25 Katarzyna Rutynowska
zajęcia wyrównawcze kl. III a 12:50 – 13:35 21 Katarzyna Rutynowska
zajęcia wyrównawcze kl. III b 12:50 – 13:35 23 Emilia Drabik
zajęcia indywidualne 12:50 – 13:35 18 Danuta Cywińska
szermierka gr. II, kl. II, III 12.45 – 13.30 s. ruch. Adam Sobczyk
szermierka gr. I, kl. I 13.45 – 14.30 s. ruch. Adam Sobczyk
tańce kl. I-III 14.30 – 15.15 s. ruch. ERANOVA
gimnastyka korekcyjna gr. I, kl. I-III 14.15 – 15.20 25 Aleksandra Oręziak

 

WTOREK

malarstwo gr. I, kl. I-III 13.00 – 14.00 23 Anna Szybanow

zajęcia wyrównawcze kl. II a

zajęcia indywidualne

12:50 – 13:35

13.35 – 14.20

21

21

Izabela Witkowska

Izabela Witkowska

zajęcia indywidualne 12:50 – 13:35 18 Danuta Cywińska
gimnastyka korekcyjna gr. II, kl. I-III 12:50 – 13:35 s. ruch. Piotr Szuman
j. włoski gr. młodsza 12:50 – 13:35 1C (bibl par) Hanna Dziubińska
j. włoski gr. starsza 13.45 – 14.30 1C (bibl par) Hanna Dziubińska
j. hiszpański gr. młodsza 13.45-14.30

21

1C (bibl par)

Luz Marina Longo
j. hiszpański gr. starsza 14.35-15.20 25 Luz Marina Longo

tenis stołowy kl. III a, b

robotyka

13.45 – 14.30

14.30 – 16.00

—-

23

Wiesław Dzięcioł

————

 

ŚRODA

zajęcia wyrównawcze kl. I b 11:50 – 12:35 25 a Paulina Baranowska
zajęcia wyrównawcze kl. II b 11:50 – 12:35 21 Danuta Cywińska
zajęcia wyrównawcze z j. ang. kl. I-III 11:50 – 12:35 25 Monika Chodorowska
socjoterapia kl. III a, b 11:50 – 13:05 26 Anna Jaworska
tenis stołowy kl. II a, b 11:50 – 12:35 —- Wiesław Dzięcioł
tenis stołowy kl. I a, b 13:15 – 14:00 —- Wiesław Dzięcioł
biblioterapia kl. I-III 13:15 – 14:00 bibl. szk. Krystyna Balukiewicz
szachy kl. I a, b 11:50 – 12:35 23 Andrzej Janczak
szachy kl. II a, b 12:50 – 13:35 23 Andrzej Janczak
szachy kl. III a, b i IV 13:45 – 14:30 23 Andrzej Janczak

 

CZWARTEK

zajęcia wyrównawcze kl. I a

Klub Młodego Odkrywcy kl. III a, b

12:35 – 13:20

12:50 – 13:35

21

25

Maria Dobkowska

Emilia Drabik, Katarzyna Rutynowska

zespół wokalny kl. I-III 12:50 – 13:35 15/19 Anna Szybanow
j. hiszpański gr. młodsza 13:45 – 14:30 1C (bibl par) Luz Marina Longo
j. hiszpański gr. starsza 14:35 – 15:20 1C (bibl par) Luz Marina Longo
tenis stołowy kl. III a, b 14:30 – 15:15 —- Wiesław Dzięcioł

 

PIĄTEK

zajęcia indywidualne 12:50 – 13:35 18 Danuta Cywińska
gimnastyka korekcyjna gr. I, kl. I-III 12:50 – 13:35 s. ruch. Piotr Szuman
tenis stołowy kl. I a, b 12:50 – 13:35 —- Wiesław Dzięcioł
tenis stołowy kl. II a, b 13:45 – 14:30 —- Wiesław Dzięcioł
gimnastyka korekcyjna gr. II, kl. I-III 14:15 – 15:00 25 Aleksandra Oręziak

 

 

 

PLAN   ZAJĘĆ   POZALEKCYJNYCH   W   ROKU   SZKOLNYM   2019/2020

SEMESTR DRUGI

KLASY   IV – VIII

 

PONIEDZIAŁEK

RANO   (przed lekcjami)
zaj wyrównawcze z j. ang. kl.VI-VII 7.10 – 7.40 102 Karolina Cudnik
koło biologiczne 7.15 – 7.45 103 Bożena Nazarczuk
zaj wyrówn z j. polskiego kl. VIa, VIb, VIIa 7.20 – 7.50 104 Marta Rutkowska
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)
zaj. wyrównawcze z matematyki kl. IV 13.45 – 14.15 9 Izabela Wnuk
zajęcia indywidualne 13.45 – 14.30 104 Ewa Żurawlew

zaj. wyrówn z matematyki kl. VIa i VIb

socjoterapia kl. V b

13.45 – 14.15

13.45 – 15.00

101

26

Adrian Surażyński

Anna Jaworska

zajęcia indywidualne 14:10 – 14:55 9 Izabela Wnuk
zaj. wyrównawcze z matematyki kl. Va 14:15 – 14:45 101 Adrian Surażyński
koło  olimpijskie j. polskiego 14:40 – 15:25 102 Ewa Żurawlew
koło  olimp j. angielskiego kl. VII-VIII 14:40 – 15:25 103 Joanna Srokosz
szermierka gr. zaawansowana 14:40 – 15:25 Korytarz
– nowa część
Adam Sobczyk

 

WTOREK

RANO   (przed lekcjami)
zajęcia wyrównawcze z j. ang. kl. IV-V 7.10 – 7.40 9 Karolina Cudnik
koło matematyczne kl. VII a i VIII a 7.15 – 7.45 103 Izabela Wnuk
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)

zaj wyrównawcze z j. polskiego kl.IV

malarstwo gr. II, kl. IV-VI

13.45 – 14.15

14.15 – 15.15

9

—-

Marta Rutkowska

Anna Szybanow

zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

koło  olimpijskie j. niemieckiego

14:30 – 15:15 104 Aleksandra Stankiewicz

koło chemiczne kl. VII

koło misyjne kl. IV-VIII

14:30 – 15:15

14:30 – 15:15

103

101

Beata Frąckiewicz

Katarzyna Kubacz

koło  olimp j. polskiego kl. VIb, VIIa 14:40 – 15:25 103 Marta Rutkowska
koło historyczne kl. IV-VII 14:40 – 15:25 102 Piotr Kralewski

 

ŚRODA

RANO   (przed lekcjami)
zaj. wyrównawcze z matematyki kl. VII 7.15 – 7.45 102 Adrian Surażyński
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)
zaj. wyrównawcze z matematyki kl. Vb 13.45 – 14.15 7 Izabela Wnuk
szachy kl. III a, III b i IV 13.45 – 14.30 23 Andrzej Janczak
zaj. przygotowujące do egz. ósmoklasisty 13.45 – 14.30 102 Ewa Żurawlew
koło olimpijskie historyczne 14:40 – 15:25 102 Joanna Gełdon

 

CZWARTEK

RANO   (przed lekcjami)
koło fizyczne kl. VIII a 7.15 – 7.45 101 Piotr Witkowski
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)
zespół wokalny kl. IV-VIII 13.40 – 14.25 102 Anna  Szybanow
zajęcia indywidualne 13.45 – 14.30 21 Adrian Surażyński
tenis stołowy gr. zaawan., kl. IV, V 13.45 – 14.30 Wiesław Dzięcioł
zajęcia indywidualne 14:40 – 15:25 21 Izabela Wnuk

 

PIĄTEK

RANO   (przed lekcjami)
zaj. wyrówn z matematyki kl. VIIIa 7.15 – 7.45 102 Izabela Wnuk
PO POŁUDNIU   (po lekcjach)
zaj wyrówn  z j. polskiego kl. Va, Vb 12.50 -13.35 7 Ewa Żurawlew
zajęcia indywidualne 13.45 – 14.30 104 Ewa Żurawlew
tenis stołowy kl. IV, V 14.35 – 15.20 Wiesław Dzięcioł