katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rada pedagogiczna

K A D R A     S Z K O Ł Y    w   roku    szkolnym    2019/2020

      

       Duszpasterze szkoły – ks. prałat Andrzej Pluta, ks. Radosław Czerwiński

       Dyrektor szkoły – Anna Kobarynka-Łysek

       W-ce dyrektor szkoły – Aldona Zakrzewska

Nauczyciele i wychowawcy

 1. Kl. Ia św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Maria Dobkowska – edukacja wczesnoszkolna
 2. Kl. Ib bł. Reginy Protmann – Paulina Baranowska – edukacja wczesnoszkolna
 3. kl. IIa św. Stanisława Kostki – wych. Izabela Witkowska – edukacja wczesnoszkolna
 4. kl. IIb bł. Marii Karłowskiej – wych. Danuta Cywińska – edukacja wczesnoszkolna
 5. kl. IIIa św. Hiacynty i Franciszka – wych. Katarzyna Rutynowska – edukacja wczesnoszkolna
 6. kl. IIIb św. Rity – wych. Emilia Drabik – edukacja wczesnoszkolna
 7. kl. IV św. Faustyny Kowalskiej – wych. Marta Rutkowska – j. polski
 8. kl. Va św. Joanny Beretty-Molli – wych. Ewa Żurawlew – język polski
 9. kl. Vb bł. Edmunda Bojanowskiego – wych. Izabela Wnuk – matematyka
 10. kl. VIa św. Tereski od Dzieciątka Jezus – wych. Anna Szybanow – plastyka, muzyka
 11. kl. VIb św. o. Pio – wych. Anna Jaworska – socjoterapeuta
 12. kl. VII św. Urszuli Ledóchowskiej – wych. Joanna Srokosz – jęz. angielski
 13. kl. VIIIa św. Jana Pawła II – wych. Krystyna Balukiewicz – biblioteka
 14. kl. VIII bł. Stefana W. Frelichowskiego – wych. Joanna Wynimko – matematyka
 15. Język polski – Ewa Żurawlew – kl. V-VIII,
 16. Język polski – Marta Rutkowska – kl. IV-VII
 17. Matematyka, informatyka – Adrian Surażyński – kl. IV-VII
 18. Matematyka, informatyka – Izabela Wnuk – kl. IV-VIII
 19. Przyroda – Ewa Misztal – kl. IV
 20. Biologia – Bożena Nazarczuk – kl. V-VIII
 21. Historia – Joanna Gełdon – kl. VIII
 22. Historia – Piotr Kralewski – kl. IV-VII
 23. Język angielski – Joanna Srokosz – kl. IV-VIII
 24. Język angielski – Karolina Cudnik – kl. IV–VII
 25. Język angielski – Monika Chodorowska – kl. I-III
 26. Język niemiecki – Aleksandra Stankiewicz – kl. IV-VII
 27. Geografia – Katarzyna Wojnowska-Dębińska – kl. V-VIII
 28. Chemia i biologia – Beata Frąckiewicz – kl. VII-VIII
 29. Fizyka  – Piotr Witkowski – kl. VII-VIII
 30. W–f i pływanie – Piotr Szuman, Leszek Dudziński, Aleksandra Oręziak – kl. IV-VIII
 31. Plastyka, muzyka – Anna Szybanow – kl. IV-VII
 32. Zajęcia techniczne – Hanna Kucab – kl. IV-VI
 33. Religia – ks. Radosław Czerwiński – kl. V-VIII
 34. Religia – Katarzyna Kubacz – kl. I-IV
 35. Gimnastyka korekcyjna – Aleksandra Oręziak
 36. Pedagog szkolny – Weronika Marszałek
 37. Psycholog szkolny – Wioletta Przybyszewska
 38. Psycholog szkolny – Elżbieta Sarnowska
 39. Logopedia, rewalidacja – Marta Lalka
 40. Terapia pedagogiczna, rewalidacja – Patrycja Osowska
 41. Świetlica szkolna gr.  I – Anna Jaworska, Ewa Faryna
 42. Świetlica szkolna gr. II – Agnieszka Jabłońska, Monika Chodorowska
 43. Świetlica szkolna gr. III – Hanna Zawistowicz
 44. Świetlica szkolna gr. IV – Aleksandra Ozygała
 45. Świetlica szkolna gr. V – Anna Jaworska
 46. Świetlica szkolna gr. VI – Piotr Kralewski, Anna Szybanow
 47. Biblioteka – Krystyna Balukiewicz
 48. Szachy –  Andrzej Janczak
 49. Język włoski –  Hanna Dziubińska
 50. Język hiszpański – Luz Marina Longo
 51. Szermierka – Adam Sobczyk
 52. Tenis stołowy – Wiesław Dzięcioł