katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rada pedagogiczna

DUSZPASTERZE SZKOŁY

ks. prałat mgr Andrzej Pluta: Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, Dziekan Dekanatu Olsztyn V – Kormoran

ks. mgr lic. Radosław Czerwiński: Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY w 2018/2019 r.

Dyrektor szkoły – Anna Kobarynka-Łysek

Nauczyciele i wychowawcy:

 1. kl. I św. Stanisława Kostki – wych. Izabela Witkowska – edukacja wczesnoszkolna
 2. kl. I bł. Marii Karłowskiej – wych. Danuta Cywińska – edukacja wczesnoszkolna
 3. kl. II św. Hiacynty i św. Franciszka – wych. Katarzyna Rutynowska – edukacja wczesnoszkolna
 4. kl. II św. Rity – wych. Emilia Drabik – edukacja wczesnoszkolna
 5. kl. III św. Faustyny Kowalskiej – wych. Maria Dobkowska – edukacja wczesnoszkolna
 6. kl. IV św. Joanny Beretty-Molli – wych. Ewa Żurawlew – język polski
 7. kl. IV bł. Edmunda Bojanowskiego – wych. Izabela Wnuk – matematyka
 8. kl. V św. Tereski od Dzieciątka Jezus – wych. Katarzyna Beliniak – jęz. angielski
 9. kl. V św. o. Pio – wych. Dorota Boruch – pedagog
 10. kl. VI św. Urszuli Ledóchowskiej – wych. Joanna Srokosz – jęz. angielski
 11. kl. VII św. Jana Pawła II – wych. Krystyna Balukiewicz – biblioteka
 12. kl. VIII św. Jadwigi królowej – wych.  Katarzyna Kubacz – religia, kl. I-IV
 13. Język polski – Ewa Żurawlew, kl. IV-VIII
 14. Język polski – Marta Rutkowska, kl. IV-VI
 15. Matematyka, informatyka – Adrian Surażyński, kl. IV-VI
 16. Matematyka, informatyka – Izabela Wnuk, kl. VII-VIII
 17. Przyroda – Ewa Misztal, kl. IV
 18. Biologia – Bożena Nazarczuk, kl. V-VII,
 19. Historia – Joanna Gełdon, kl. IV, VI i VII
 20. Historia – Szymon Jankowski, kl. V
 21. Język angielski – Joanna Srokosz, kl. I-VII
 22. Język angielski – Katarzyna Beliniak,  kl. I-VII
 23. Język angielski – Agnieszka Kileńska, kl. I-III
 24. Język niemiecki – Aleksandra Stankiewicz, kl. IV-VII
 25. Geografia – Wojciech Gil, kl. VIII
 26. Chemia i biologia – Beata Frąckiewicz, kl.VIII
 27. Fizyka – Piotr Witkowski
 28. Wychowanie fizyczne i pływanie – Piotr Szuman, Leszek Dudziński, Aleksandra Oręziak
 29. Plastyka, muzyka – Anna Szybanow
 30. Zajęcia techniczne – Hanna Kucab
 31. Religia – ks. Radosław Czerwiński
 32. Gimnastyka korekcyjna – Aleksandra Oręziak
 33. Pedagog szkolny –  s. Dorota Boruch
 34. Psycholog szkolny – Wioletta Przybyszewska
 35. Logopedia, rewalidacja – Marta Lalka
 36. Terapia pedagogiczna, rewalidacja – Patrycja Osowska
 37. Świetlica szkolna gr.  I – Hanna Zawistowicz, kl. I i II
 38. Świetlica szkolna gr. II – Aleksandra Ozygała, kl. I i II
 39. Świetlica szkolna gr. III – Agnieszka Jabłońska
 40. Świetlica szkolna gr. IV – Anna Jaworska, kl. IV-VIII
 41. Biblioteka – Krystyna Balukiewicz
 42. Szachy – Andrzej Janczak
 43. Malarstwo – Jarosław Korzeniewski
 44. Język włoski –  Hanna Dziubińska
 45. Język hiszpański – Luz Marina Longo
 46. Szermierka – Adam Sobczyk
 47. Tenis stołowy – Wiesław Dzięcioł