katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Medal „Pro Memoria”

Medal „Pro Memoria” uroczyście nadany szkole

na Mszy Świętej dn.19.06.2008 r. na zakończenie roku szkolnego

 

Naszej szkole odznaczenie zostało przyznane za zasługi w krzewieniu pamięci narodowej, za wychowywanie młodzieży w duchu patriotyczno – religijnym. Medal przyznano dnia 3 czerwca 2008 r. w ministerstwie w Warszawie przez Urząddo Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
na wniosek prezesa

Medal zawieszono na SZTANDARZE SZKOŁY.

Medal Pro Memoria – polskie odznaczenie cywilne, przyznawane przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
/pro memoria łac., dla pamięci; na pamiątkę./
Medal „Pro Memoria” został ustanowiony przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 25 stycznia 2005 roku, za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Opis odznaki:
Odznaka ma kształt krążka.
Na awersie na tle rozdartych krat umieszczony jest orzeł z drzewca sztandaru wojskowego siedzący na obnażonej szabli skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na rewersie znajduje się w otoku napis: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a pośrodku napis: PRO MEMORIA nad skrzyżowanymi gałązkami dębiny i wawrzynu oraz datą: 8 maja 2005 (60. rocznica zakończenia II wojny).
Odznaka została zaprojektowana przez artystów-medalierów Roussane i Andrzeja Nowakowskich.
Odznaka zawieszona jest na wstążce w kolorach granatowym, amarantowym i czarnym, nawiązujących do wstążek Orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i Krzyża Zasługi z Mieczami