katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Kalendarium szkolne

 

 

KALENDARZ ORGANIZACYJNY 2020/2021

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W OLSZTYNIE

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna Bożonarodzeniowa 23 – 31 grudnia 2020r.
Koniec I semestru  22 stycznia 2021r.
Ferie zimowe 25 stycznia – 7 lutego 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna Wielkanocna 1 – 6 kwietnia 2021r.
Koniec II semestru 25 czerwca 2021r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021r.
Ustawowe dni wolne
 •  11 listopada 2020r.;
 • 1 stycznia 2021r.
 • 6 stycznia 2021r.;
 • 3 maja 2021r.;
 • 3 czerwca 2021r.
Dodatkowe dni wolne
 • 2 listopada 2020r.
 • 4–5 stycznia 2021r.
 • egzaminy ósmoklasisty – wolne tylko wybrane klasy
  w określone dni: 25-27 maja 2021r.
 • 4 czerwca 2021r.

 

 

KALENDARIUM GODZIN FORMACYJNYCH, UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW 2020/2021

SEMESTR I 

Data: Uroczystości/Spotkania: Odpowiedzialni:

W  R  Z  E  S  I  E  Ń

4.09.2020
Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta Duszpasterz i katecheci
11.09.2020 Spotkania z wychowawcami wychowawcy
13–19.09.2020 X Tydzień Wychowania Na katechezach
18.09.2020 Spotkania z wychowawcami
wychowawcy
25.09.2020 Spotkanie z pielgrzymem 
Duszpasterz

26.09.2020

sobota

Pielgrzymka szkolna do Gietrzwałdu  Duszpasterze, katecheci, wychowawcy klas 

IV tydz. września

 – I tydz. października

Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybory opiekuna SU Wyznaczony nauczyciel

P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K 

2.10.2020

Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta

Godz. 8.00 – górny kościół 

Duszpasterz i katecheci
9.10.2020 

RÓŻANIEC

Godz. 8.00 – górny kościół 

K. Kubacz

A. Bednarczyk

11–17.10.2020

Tydzień Papieski: XX Dzień  Papieski – gazetka 

Hasło: Totus Tuus

K. Kubacz

A. Bednarczyk

14.10. 2020

środa

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

– Godz. 8.00 – Msza Święta 

– Ślubowanie klas 1a i 1b

K. Kubacz,
A. Bednarczyk

Wychowawcy kl 1a i 1b

 
16.10.2020

RÓŻANIEC

Godz. 8.00 – górny kościół

K. Kubacz

A. Bednarczyk

20-26.10.2019 Tydzień misyjny – gazetka na holu

K. Kubacz 

A. Bednarczyk

23.10.2020

RÓŻANIEC

Godz. 8.00 – górny kościół

K. Kubacz

A. Bednarczyk

30. 10. 2020

RÓŻANIEC

Godz. 8.00 – górny kościół

K. Kubacz

A. Bednarczyk

L  I  S  T  O  P  A  D 

6.11.2020

Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta

Godz. 8.00 – górny kościół 

Duszpasterz i katecheci
13.11.2020 Obchody Odzyskania Niepodległości
20.11.2020 Godzina formacyjna
27.11.2020 Godzina formacyjna

 

 

G  R  U  D  Z  I  E  Ń 

RORATY

Kiermasz dla Sióstr Karmelitanek ze Spręcowa Rada Rodziców

 4.12.2020

 

Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta

Godz. 8.00 – górny kościół

 

Mikołajki:

Klasowe skromne uroczystości – obdarowywanie się podarkami; „I Ty możesz zostać  Św. Mikołajem” – Zbiórka darów potrzebującym

Duszpasterz i katecheci

 

 

Wychowawcy klas

 11.12.20 Godzina formacyjna
  
18.12.20 REKOLEKCJE ADWENTOWE

Duszpasterz

Katecheci

22.12.2020

Szkolny opłatek:

Życzenia świąteczne w gronie klasowym
z wychowawcą przy stole wigilijnym (skromnym)

Duszpasterz

Katecheci

Wychowawcy

 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 – 31 grudnia 2020 r.
 
 

S  T  Y  C  Z  E  Ń

 8.01.2021

ŚWIĘTO PATRONALNE SZKOŁY:

8.30 Msza św. 

Jasełka  szkolne

Dyrektor szkoły

Duszpasterz, katecheci KSP i LO wychowawczy

 

15.01.21 Godzina formacyjna
22.01.21 Godzina formacyjna  

 FERIE ZIMOWE    25 stycznia – 7 lutego 2021 r.

 

 

KALENDARIUM GODZIN FORMACYJNYCH, UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW 2019/2020

SEMESTR II

Data: Wydarzenie: Odpowiedzialni:

LUTY

OD 19 LUTEGO 2021r.  w każdy piątek spotykamy się na DRODZE KRZYŻOWEJ

ul. Wyszyńskiego 11

12.02.2021 Godzina formacyjna
17.02.2021 ŚRODA POPIELCOWA – Msza święta Duszpasterz i katecheci
19.02.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci
19.02.2021 Dzień Nauki Polskiej Dyrektor szkoły
 
26.02.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci

MARZEC

Godz. 8.00     W każdy piątek spotykamy się na DRODZE KRZYŻOWEJ

ul. Wyszyńskiego 11

2.03.2020  Dzień Żołnierzy Wyklętych
 
5.03.2021

Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta, Droga Krzyżowa

Godz. 8.00

Duszpasterz i katecheci
12.03.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci
REKOLEKCJE SZKOLNE WIELKOPOSTNE
19.03.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci
26.03.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci

KWIECIEŃ

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  1 – 6 kwietnia 2021 r.

9.04.2021 Godzina formacyjna
16.04.2021 Godzina formacyjna – OBCHODY ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ
23.04.2021 Godzina formacyjna
30.04.2021 Godzina formacyjna

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

NMP Królowej Polski

MAJ

7.05.2021

Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta

Godz. 8.00 – górny kościół

Duszpasterz i katecheci
14.05.2021 Godzina formacyjna
21.05.2020 Godzina formacyjna
28.05.2021 Godzina formacyjna

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – klasy IV

parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

KLASY III A  i  III B

parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka

CZERWIEC

4.06.2021

Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta

Godz. 8.00 – górny kościół

lub WOLNE po Bożym Ciele   (3.06 czw. – Boże Ciało)

Duszpasterz i katecheci
11.06.2021 Godzina formacyjna
18.06.2021 Godzina formacyjna
25.06.2021 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO