katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Kalendarium szkolne

 

 

KALENDARZ ORGANIZACYJNY 2021/2022

W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W OLSZTYNIE

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021r.
Zimowa przerwa świąteczna Bożonarodzeniowa 23 – 31 grudnia 2021r.
Koniec I semestru  21 stycznia 2022r.
Ferie zimowe 24 stycznia – 6 lutego 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna Wielkanocna 14 – 19 kwietnia 2022r.
Koniec II semestru 24 czerwca 2022r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022r.
Ustawowe dni wolne
 •  1 listopada 2021r.;
 • 11 listopada 2021r.;
 • 6 stycznia 2022r.;
 • 3 maja 2022r.;
 • 16 czerwca 2022r.
Dodatkowe dni wolne
 •  2 listopada 2021r.
 • 12 listopada 2021r.
 • 7 stycznia 2022r.
 • 2 maja 2022r.
 • egzaminy ósmoklasisty – wolne tylko wybrane klasy
  w określone dni:  24 – 26 maja 2022r.
 •  17 czerwca 2022r.

 

 

KALENDARIUM GODZIN FORMACYJNYCH, UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW 2020/2021

SEMESTR I 

Data: Uroczystości/Spotkania: Odpowiedzialni:

W  R  Z  E  S  I  E  Ń

4.09.2020
Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta Duszpasterz i katecheci
11.09.2020 Spotkania z wychowawcami wychowawcy
13–19.09.2020 X Tydzień Wychowania Na katechezach
18.09.2020 Spotkania z wychowawcami
wychowawcy
25.09.2020 Spotkanie z pielgrzymem 
Duszpasterz
26.09.2020
sobota
Pielgrzymka szkolna do Gietrzwałdu  Duszpasterze, katecheci, wychowawcy klas 

IV tydz. września

 – I tydz. października

Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybory opiekuna SU Wyznaczony nauczyciel

P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K 

2.10.2020 Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta
Godz. 8.00 – górny kościół 
Duszpasterz i katecheci
9.10.2020 

RÓŻANIEC
Godz. 8.00 – górny kościół 

K. Kubacz
A. Bednarczyk
11–17.10.2020 Tydzień Papieski: XX Dzień  Papieski – gazetka
Hasło: Totus Tuus
K. Kubacz
A. Bednarczyk
14.10. 2020

środa

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
– Godz. 8.00 – Msza Święta
– Ślubowanie klas 1a i 1b
K. Kubacz,
A. Bednarczyk
Wychowawcy kl 1a i 1b
 
16.10.2020

RÓŻANIEC
Godz. 8.00 – górny kościół

K. Kubacz
A. Bednarczyk
20-26.10.2019 Tydzień misyjny – gazetka na holu K. Kubacz
A. Bednarczyk
23.10.2020

RÓŻANIEC
Godz. 8.00 – w klasach

K. Kubacz
A. Bednarczyk
30. 10. 2020

RÓŻANIEC
Godz. 8.00 – w klasach

K. Kubacz
A. Bednarczyk

L  I  S  T  O  P  A  D 

6.11.2020

Pierwszy piątek miesiąca
Godz. 8.00 – modlitwa w klasach

Duszpasterz i katecheci
13.11.2020 Obchody Odzyskania Niepodległości
20.11.2020

8.00 – Godzina formacyjna ONLINE
Modlitwa wypominkowa za zmarłych

Duszpasterz
27.11.2020

8.00 – Godzina formacyjna ONLINE
MSZA ŚWIĘTA z modlitwą wypominkową za zmarłych

 Duszpasterz

G  R  U  D  Z  I  E  Ń 

4.12.2020

Pierwszy piątek miesiąca – MSZA ŚWIĘTA RORATNIA
Godz. 8.00 – ONLINE

Duszpasterz
10 – 17.12.2020 

AUKCJA dla Sióstr Karmelitanek ze Spręcowa

Rada Rodziców
 11.12.2020

NAUKA REKOLEKCYJNA   klasy I-V – ONLINE
Godz. 8.00-8.30 – kl. 4a, 4b, 5a
Godz. 8.45-9.15  – kl. 1a, 1b, 2a
Godz. 10.00-10.30 – kl. 2b, 3a, 3b

Duszpasterz  
18.12.2020

MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ – klasy VI-VIII
Godz. 8.00 – ONLINE

Duszpasterz
 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 – 31 grudnia 2020 r.
 
 

S  T  Y  C  Z  E  Ń

 FERIE ZIMOWE    4 stycznia – 17 stycznia 2021 r.
8.01.2021

ŚWIĘTO PATRONALNE SZKOŁY
8.30 – MSZA ŚWIĘTA w kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka
pod przewodnictwem Abpa J. Górzyńskiego

Duszpasterz
22.01.2021 Godzina formacyjna  

 

 

 

KALENDARIUM GODZIN FORMACYJNYCH, UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW 2020/2021

SEMESTR II

Data: Wydarzenie: Odpowiedzialni:

LUTY

OD 19 LUTEGO 2021r.  w każdy piątek spotykamy się na DRODZE KRZYŻOWEJ

ul. Wyszyńskiego 11

12.02.2021 Godzina formacyjna
17.02.2021 ŚRODA POPIELCOWA – Msza święta Duszpasterz i katecheci
19.02.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci
19.02.2021 Dzień Nauki Polskiej Dyrektor szkoły
 
26.02.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci

MARZEC

Godz. 8.00     W każdy piątek spotykamy się na DRODZE KRZYŻOWEJ

ul. Wyszyńskiego 11

2.03.2020  Dzień Żołnierzy Wyklętych
 
5.03.2021

Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta, Droga Krzyżowa

Godz. 8.00

Duszpasterz i katecheci
12.03.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci
REKOLEKCJE SZKOLNE WIELKOPOSTNE
19.03.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci
26.03.2021 Droga Krzyżowa Duszpasterz i katecheci

KWIECIEŃ

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  1 – 6 kwietnia 2021 r.

9.04.2021 Godzina formacyjna
16.04.2021 Godzina formacyjna – OBCHODY ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ
23.04.2021 Godzina formacyjna
30.04.2021 Godzina formacyjna

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;

NMP Królowej Polski

MAJ

7.05.2021

Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta

Godz. 8.00 – górny kościół

Duszpasterz i katecheci
14.05.2021 Godzina formacyjna
21.05.2020 Godzina formacyjna
28.05.2021 Godzina formacyjna

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – klasy IV

parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

KLASY III A  i  III B

parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka

CZERWIEC

4.06.2021

Pierwszy piątek miesiąca – Msza Święta

Godz. 8.00 – górny kościół

lub WOLNE po Bożym Ciele   (3.06 czw. – Boże Ciało)

Duszpasterz i katecheci
11.06.2021 Godzina formacyjna
18.06.2021 Godzina formacyjna
25.06.2021 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO