katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2019/2020

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: ks. Radosław Czerwiński

Przewodniczący: Jakub Waśniewski – klasa VIIIa  św. Jana Pawła II
z-ca przewodniczącego: Ignacy Maciejko – klasa Va św. Joanny Beretty-Molla
sekretarz: Magdalena Rykowska – klasa VIa św. Terski od Dzieciatka Jezus

 

Wybory do samorządu uczniowskiego

Odbywają się one na początku października. Wcześniej kandydaci przeprowadzają kampanię przedwyborczą, prezentując swój program przed kolegami i koleżankami z całej szkoły. Każdy kandydat przedstawia przygotowaną przez siebie prezentację, chcąc w ten sposób pozyskać jak największe grono zwolenników.

To jest naprawdę poważna walka, ale bardzo fair play.

 

Samorząd uczniowski prowadzi w szkole szereg akcji:

  • zaprasza ciekawych ludzi na spotkania,
  • włącza się do ogólnopolskich akcji Góra grosza,
  • włącza się w akcję zbierania żywności dla schroniska dla zwierząt,
  • wspomaga akcję zbierania żywności Rodzina -Rodzinie,
  • prowadzi akcje pomocy misjonarzom,
  • prowadzi szkolną akcję Szczęśliwy numerek,
  • organizuje  z okazji Dnia Świętego Walentego Pocztę walentynkową – można wysyłać sobie pozdrowienia (skrzynka pozdrowień),
  • zbiera petycje związane z aktualnymi sprawami szkoły do skrzynki spraw, które następnie są omawiane na zebraniach Samorządu uczniowskiego.