katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2018/2019

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Katarzyna Kubacz

Przewodniczący: Roksana Piotrowska – klasa VI Św. Urszuli Ledóchowskiej
z-ca przewodniczącego: Zofia Bentkowska – klasa V b Św. Ojca Pio
sekretarz: Natalia Gralińska – klasa VIII a Św. Królowej Jadwigi

Wybory do samorządu uczniowskiego odbywają się na początku października. Wcześniej kandydaci przeprowadzają kampanię przedwyborczą, prezentując swój program przed kolegami i koleżankami z całej szkoły. Każdy kandydat przedstawia przygotowaną przez siebie prezentację, chcąc w ten sposób pozyskać jak największe grono zwolenników.

To jest naprawdę poważna walka, ale bardzo fair play.

Samorząd uczniowski prowadzi w szkole szereg akcji:

  • zaprasza ciekawych ludzi na spotkania,
  • włączał się do akcji ogólnopolskich Góra grosza,
  • włączał się w akcję zbierania żywności dla schroniska dla zwierząt,
  • wspomaga akcję zbierania żywności Rodzina -Rodzinie
  • prowadzi akcje pomocy misjonarzom,
  • wprowadzi szkolną akcję Szczęśliwy numerek
  • w ramach Poczty walentynkowej można wysyłać sobie pozdrowienia (skrzynka pozdrowień)
  • samorząd zbiera też różne petycje związane z aktualnymi sprawami szkoły do skrzynki spraw, które następnie są omawiane na zebraniach