katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

UCZCZENIE OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Wiosną tego roku cała społeczność naszej szkoły – dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej – wzięła udział w ważnym wydarzeniu posadzenia na terenie placówki Dębu Katyńskiego, którym uczniowie będą się odtąd opiekować.

W uroczystości wziął udział przewodniczący Rady Osiedla Mazurskiego pan Jacek Moczulski, który podkreślił długowieczność dębu jako drzewa, będącego symbolem trwałości w naszych sercach i pamięci tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. Pani dyrektor Anna Kobarynka-Łysek zaznaczyła zaś, iż ten dąb będzie nam przypominał zamordowanych przez NKWD w 1940 roku, wśród których znaleźli się oficerowie Wojska Polskiego – wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele i prawnicy.