katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2019/2020

 

  IX 2019 Zebrania ogólne, informacyjne
  9 X 2019 Zebrania indywidualne
  13 XI 2019 Zebrania ogólne
  11 XII 2019

Zebrania ogólne

Zebrania indywidualne

  16 I 2020

Zebrania ogólne

Msza św. dziękczynna za I półrocze

  17 III 2020 (środa)

17:00-19:30

   Zebrania ogólne
   ODWOŁANE !!!!

15 IV 2020 (środa)

17:00-19:00

  Zebrania indywidualne
     ODWOŁANE !!!!

27 V 2020 (środa)

17:00-19:00

  Zebrania ogólne
ODWOŁANE !!!!