katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2017/2018

Odbywają się w drugą środę miesiąca. Wszystkie zebrania są obowiązkowe.

IX Zebrania ogólne, informacyjne
X – I-sza środa miesiąca Zebrania indywidualne
15 XI Zebrania ogólne.

Prelekcja dla rodziców nt. cyberprzemocy

13 XII Zebrania ogólne.

Prelekcja nt. komunikacji z nastolatkami.

Zebrania indywidualne

18 I Zebrania ogólne.

Msza św. dziękczynna za I półrocze

14 III  

Zebrania ogólne.

 

 

11 IV

 

Zebrania indywidualne.
 

9 V

 

Zebrania ogólne
 

6 VI

 

Zebrania indywidualne