katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Pryma aprilis

1 kwietnia 2019 – z okazji dnia Prima Aprilis – żartobliwe niespodzianki pojawiły się nie tylko ze strony uczniów, ale także pracowników szkoły. Dorośli zamienili się swoimi rolami, i tak np. pani ds. kadr i płac prowadziła z uczniami lekcje historii; pani z sekretariatu zasiadła w fotelu dyrektorskim; pan od historii pełnił funkcję sekretarza szkoły, a pani dyrektor wykonywała zadania księgowej. Śmiechu było co niemiara…