katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Pedagog Psycholog

Wykaz osób i instytucji związanych z naszą szkołą, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

  1. Pedagog szkolny – s. Dorota Boruch.
  2. Psycholog szkolny – Wioletta Przybyszewska.
  3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Nadzieja”, będąca specjalistyczną placówką pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej, która swoimi działaniami obejmuje przede wszystkim Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie.
  4. Rejonowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Turowskiego 3.