katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Nauczyciele

K A D R A      S Z K O Ł Y   w   2016/2017 r.

Duszpasterz szkoły – ks.prałat Andrzej Pluta, ks.Radosław Czerwiński

p.o.  dyrektor szkoły – Anna Kobarynka – Łysek

 1. kl.   I- wych. – Maria Dobkowska – edukacja wczesnoszkolna
 2. kl. II – wych. – Elżbieta Izabela Witkowska –  edukacja wczesnoszkolna
 3. kl. II – wych. – Danuta Cywińska – edukacja wczesnoszkolna
 4. kl.III –wych. – Anna Siwek – edukacja wczesnoszkolna
 5. kl.III–wych. – Katarzyna Osowiecka –  edukacja wczesnoszkolna
 6. kl.IV- wych.– Paulina Baranowska – przyroda kl.IV-VI
 7. kl.V-  wych.– Krystyna Balukiewicz – język polski kl. IV
 8. kl.VI –wych.- Katarzyna Kubacz – religia kl. I-VI
 9. Język polski – Ewa Żurawlew –kl. IV-VI
 10. Matematyka – Adrian Surażyński kl. IV-VI
 11. Przyroda – Paulina Baranowska kl. IV-VI
 12. Historia – Joanna Gełdon kl. IV-VI
 13. Język angielski – Joanna Srokosz kl. I-VI
 14. Język angielski – Katarzyna Beliniak  kl.IV-VI i II-III
 15. Język niemiecki – Aleksandra Stankiewicz –kl. IV-VI
 16. W–f i pływanie – Anna Kriks kl.IV-VI, gimn. korekcyjna kl.I-III
 17. W–f i pływanie  – Leszek Dudziński, Katarzyna Zyborowicz Malewicka kl.IV-VI
 18. Plastyka, muzyka –  Anna Szybanow – kl.IV-VI
 19. Zajęcia techniczne – Hanna Kucab kl.IV-VI
 20. Zajęcia komputerowe – Adrian Surażyński kl. IV i VI
 21. Pedagog szkolny –   s.Dorota Boruch
 22. Psycholog szkolny – Wioletta Przybyszewska
 23. Logopedia, rewalidacja,–Marta Lalka
 24. Terapia pedagogiczna –    Patrycja Osowska
 25. Świetlica szkolna gr.  I – Hanna Zawistowicz  – kl.I
 26. Świetlica szkolna gr. II – Patrycja Osowska kl.II
 27. Świetlica szkolna gr.III– Magdalena Morgaś, kl.III
 28. Świetlica szkolna gr.IV – Aleksandra Ozygała
 29. Świetlica szkolna gr. V – Ewa Żurawlew, kl.IV-VI
 30. Biblioteka – Krystyna Balukiewicz
 31. Szachy –  Andrzej Janczak
 32. Malarstwo – Jarosław Korzeniewski
 33. Język włoski –  Agnieszka Czarna Kavvalou
 34. Język hiszpański – Malwina Gorzelańczyk
 35. Tańce – Katarzyna Zyborowicz Malewicka kl.I-III, IV-VI
 36. Szermierka – Adam Sobczyk
 37. Tenis stołowy – Wiesław Dzięcioł