katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU DLA JEDNOŚCI I POKOJU

 

MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU DLA JEDNOŚCI I POKOJU

Nasza placówka 18 października 2019 r. wzięła udział w międzynarodowej kampanii modlitewnej MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU. Jej głównym organizatorem jest Aid to the Church in Need (ACN – Pomoc Kościołowi w Potrzebie), katolicka organizacja charytatywna działająca bezpośrednio pod patronatem Stolicy Apostolskiej.

Akcja ma na celu: ZGROMADZENIE MILIONA DZIECI NA CAŁYM ŚWIECIE, KTÓRE W JEDNYM CZASIE BĘDĄ ODMAWIAŁY RÓŻANIEC, BY WYNAGRODZIĆ ZNIEWAŻANEMU NIEPOKALANEMU SERCU MARYII, WYPROSIC POKÓJ I JEDNOŚĆ NA ŚWIECIE. Zadaniem inicjatywy modlitewnej jest przede wszystkim pokazanie, że ufna modlitwa dzieci może „latać jak strzała prosto do serca Bożego”, a zatem ma wielkie znaczenie nie tylko na nasze życie osobiste, ale również społeczne, gospodarcze czy polityczne.

Podstawą tej inicjatywy jest wiara w moc modlitwy młodych. Prośby niewinnych serc dzieci są bowiem szczególnie miłe Bogu. Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14). Pomysł zrodził się już w 2005 r. w Wenezueli i był odpowiedzią na prośbę św. o. Pio, który stwierdził, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”.

Wszyscy uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie modlili się odmawiając tajemnice światła z wykorzystaniem rozważań przygotowanych na tę okazję przez organizatorów. Społeczność szkolna podzielona została na cztery grupy (gr. I – klasy I i II: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie; dr. II – klasy III i IV: Cud w Kanie Galilejskiej; gr. III – klasy V i VI: Głoszenie Królestwa Bożego, Przemienienie na Górze Tabor; gr. IV – kl. VII i VIII: Ustanowienie Eucharystii). Każda grupa spotkała się w tym samym czasie w wyznaczonych miejscach i przed modlitwą wprowadzona została w przesłanie akcji.