katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

„DROGI PRZYSZŁOŚCI”

Konkurs plastyczny „DROGI PRZYSZŁOŚCI”

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Drogi Przyszłości”, którego organizatorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a honorowym patronem Ministerstwo Edukacji Narodowej. 22 października 2019 r. odbyło się jego rozstrzygnięcie na etapie międzyszkolnym w poszczególnych województwach. O Celem konkursu było:

 • zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematem dróg w Polsce;
 • popularyzowanie wiedzy o sektorze drogownictwa oraz jego roli w procesie rozwoju kraju;
 • uczczenie jubileuszu 200-lecia Centralnej Administracji Drogowej;
 • rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży;
 • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Do tej pory miały miejsce dwa etapy. Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 22 dzieci. Na etapie szkolnym zostały wyłonione po trzy prace w dwóch kategoriach wiekowych, tj. klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Zwycięskie prace przekazane zostały do wojewódzkiego etapu – do Siedziby GDDKiA w Olsztynie, a ich autorzy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

W kategorii klas I-III:

 1. I miejsce – Zuzanna Bauman, klasa I b
 2. II miejsce – Kornelia Drabik, klasa I a
 3. III miejsce – Aleksander Zatorski, klasa I a

W kategorii klas IV-VIII:

 1. I miejsce – Paweł Hlebowicz, klasa IV a
 2. II miejsce – Helena Chojnowska, klasa V a
 3. III miejsce – Helena Sokołowski, klasa IV a

Pozostałe dzieci otrzymały dyplomy i odblaski za udział w konkursie. Organizatorem Konkursu na etapie szkolnym była Anna Jaworska, nauczyciel świetlicy.