katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Dzwonki

W naszej szkole dzwonek sygnalizuje rozpoczęcie i zakończenie zajęć w nietypowym czasie. Najpierw o godz. 8.00 cała społeczność szkolna zbiera się w holu szkolnym na modlitwie, a od godz. 08.05 rozpoczynają się lekcje:

08:00-08:05 – wspólna modlitwa całej społeczności szkolnej
08:05-08:50
08:55-09:40
09:50-10:35
10:45-11:30
11:40-12:25
12:45-13:30
13:40-14:25
14:30-15:15