katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ŻEGNAJ SZKOŁO

ŻEGNAJ SZKOŁO

 

Jak każdego roku, przed rozpoczęciem wakacji, uroczyście zakończyliśmy mijający rok szkolny. Tym razem spotkaliśmy się 26 czerwca 2020 r. w ograniczonym gronie i reżimie sanitarnym, ze względu na panującą pandemię.

Spotkaliśmy się w dwóch grupach na Mszach Świętych, dziękując Bogu za Jego opiekę oraz powierzając Mu dzieci i młodzież na czas letniego odpoczynku. W czasie uroczystości absolwenci klasy VIII przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom i koleżankom. Oni też mieli okazję spotkać się po raz ostatni ze swoją wychowawczynią panią Krystyną Balukiewicz i osobiście odebrać świadectwa, gratulacje, nagrody.