katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Wyniki XIII Międzyszkolnego Konkursu “Artystą być”

Przekazujemy miłą wiadomość, że uczeń kl. 5 naszej szkoły – MATEUSZ PAJĄK
zajął I miejsce w XIII Międzyszkolnym Konkursie „Artystą być”,
w kategorii: wokalnej – piosenki polskiej (grupa młodsza: kl. 4-6).
Konkurs zorganizowany został w formie zdalnej (maj – czerwiec 2021 r.)
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie
oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie.
Ogłoszenie wyników nastąpiło 17-18 czerwca, a 27 czerwca
– w nagrodę Mateusz weźmie udział w wywiadzie w Radio Olsztyn, w programie pt. Dziecinada.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Szybanow