katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Wyniki Konkursu Fotograficznego pt. „Wiara w obiektywie”

Jesienią tego roku odbył się XIV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
„Wiara w obiektywie”
inspirowanego słowami Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystko jednoczy
i nadziei, która nigdy nie zawodzi”
.
Jego celem było: ukazanie w obiektywie obrazu wiary we wszystkich jej przejawach:
architektury – kościołów, kaplic, kapliczek przydrożnych, praktyk religijnych i wielu innych,
a także rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.
W dniu 10 listopada 2022 roku w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej. Wśród zwycięzców znalazła się uczennica
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie
DARIA RYBACZYK – która
zdobyła III miejsce w kategorii wiekowej klas 4-6.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia, które Daria przesłała na Konkurs.
Serdecznie gratulujemy Darii, rodzicom i opiekunowi szkolnemu Konkursu 🙂