katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

WIZYTA MINISTRA Edukacji i Nauki

Pierwszego dnia zajęć szkolnych (2 września 2021r.) gościliśmy w naszej szkole
prof. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki.
Przed południem spotkał się on z uczniami oraz kadrą pedagogiczną.
Podczas wizyty rozmawiał o powrocie do nauki stacjonarnej,
młodzieńczej tęsknocie przebywania w grupie rówieśniczej oraz organizacji nowego roku szkolnego.
Podziękował gronu pedagogicznemu za wysoki poziom kształcenia w placówce i dobre wyniki,
jakie uczniowie osiągają na egzaminach – wręczył pani dyrektor DYPLOM UZNANIA
„za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy,
a także kształtowanie postaw patriotycznych”.
Po południu uczestniczył ze społecznością szkolną Katolickiego Zespołu Edukacyjnego
w uroczystej Mszy świętej inaugurującej rok szkolny Niepublicznego Przedszkola im. Świętej Rodziny.