katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

WĘDROWALIŚMY DO NASZEJ MATKI

Tradycyjnie w ostatnią sobotę września – 25 września 2021 r. – pielgrzymowaliśmy do Gietrzwałdu.
Jako społeczność Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie wędrowaliśmy
z modlitwą i pieśnią na ustach do Matki Bożej, aby za Jej pośrednictwem oddać nowy rok szkolny 2021/2022 Panu Bogu.
Całość koordynował nasz Duszpasterz ks. Eryk Sienkiewicz. W bazylice gietrzwałdzkiej ks. Andrzej Pluta odprawił Mszę świętą,
a później pobłogosławił – uczniom klas pierwszych – tornistry z całą ich zawartością.