katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Udział w wojewódzkich obchodach Narodowego Święta Niepodległości

Delegacja uczniów dwóch szkół Katolickiego Zespołu Edukacyjnego
im. Świętej Rodziny w Olsztynie, a mianowicie Katolickiej Szkoły
Podstawowej i XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego,
wzięła udział w wojewódzkich obchodach Narodowego Święta
Niepodległości, które miały miejsce w Olsztynie 11 listopada.
Reprezentowaliśmy nasze placówki  jako poczet sztandarowy
ze sztandarem Zespołu – zarówno podczas Mszy świętej za Ojczyznę,
która odbyła się w Bazylice Konkatedralnej, jak również w czasie
uroczystości na Placu Solidarności pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny.