katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Szkolna ZŁOTA RÓŻA modli się za kapłanów

W czasie piątkowej Eucharystii (19 stycznia 2024 r.) – w której
dziękowaliśmy za łaski otrzymane podczas I semestru nauki
– odbyła się uroczystość pierwszej rocznicy powstania grupy
modlitewnej dzieci w ramach Apostolatu Modlitwy i
Postu za Kapłanów „Złota Róża”. Każde z dzieci otrzymało
indywidualne błogosławieństwo oraz złożyło białą różę u stóp
figury Matki Bożej Fatimskiej na znak czystego i niewinnego serca,
które zawierza kapłanów Maryi. Dzieci przez rok odkrywały
wagę modlitwy, postu i wyrzeczeń w intencji kapłanów.